Grondwerken

Graven van funderingen, plaatsen van keerwanden, nivellering van  grond, steenslagen,enz…
Afgraven van terrein en bouwrijp maken.